De oliemarkt, prijzen en trends

Beste YES-DC leden,

Het zal jullie niet zijn ontgaan, de olieprijs is recent sterk gestegen. Wat effecten heeft op de concurrentieposite van hernieuwbare energie opties, maar ook op de positite van arme, olie importerende landen. In diverse gevallen overstijgen nu de extra kosten van olie de effecten van schuldkwijtschelding en extra hulp.

Kortom, als je geïnteresseerd bent in de wat welke redenen er zijn voor een hoge olieprijs, en meer inzicht wil hebben in achtergronden in oliemarkt, wat de olieprijs bepaald, en welke ontwikkelingen nu zichtbaar zijn, kom a.s. dinsdag 11 maart naar onze activiteit.

Sebastiaan Hers (ECN) zal een presentatie geven over de achterliggende oorzaken van de hoge olieprijs.

En vervolgens is er een discussie georganiseerd over de effecten van een hoge olieprijs op zowel duurzame energie als voor olieimporterende landen.

Hopelijk tot dinsdag 11 maart. a.s.

met vriendelijke groet,

Gerard Stienstra