Nederland en emissiehandel

Speakers: Ton van Dril (ECN), Jan-Willem Martens (Ecosecurities)

Vanaf 1 januari 2005 treedt in de hele Europese Unie een CO2-emissiehandelsysteem in werking. Veel bedrijven in de elektriciteits- en industriesector moeten dan gaan werken met een plafond in hun CO2-uitstoot. De EU ziet dit als een instrument om de verplichtingen in het Kyoto Protocol te halen.

De EU-lidstaten moeten zelf de hoogte van de allocatie van emissierechten aan hun eigen bedrijven regelen. Ieder land heeft dat echter weer op een net iets andere manier gedaan. Hoe is dat in Nederland gegaan? En wat betekent het emissiehandelsysteem voor de bedrijfspraktijk van Nederlandse bedrijven? Reflecteert de riante allocatie nu verkapte staatssteun en heeft het emissiehandelsysteem wel een kans als iedereen zijn eigen industrie bevoordeelt? Dit alles is verkend in een YES-DC-activiteit over het EU emissiehandelsysteem.

Programma:
19:00 – 19:30u Ontvangst met koffie en koekjes
19:30 – 20:00u Ton van Dril (ECN) over ETS en NAP
20:00 – 20:30u Jan-Willem Martens (Ecosecurities) over de praktijk van emissiehandel voor het bedrijfsleven
20:30 – 21:30u Vragen en discussie

Voor een verslag: kijk in de nieuwsbrief nieuwsbrief van December 2004.