Latest News


Speakers: Jo-Ella van Rijn (DGIS), Nico van der Linden (ECN) Location: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht Time: 19.00 – 22.00 Tijdens de World Summit on Sustainable Development zijn vage afspraken gemaakt over het leveren van toegang tot energie in ontwikkelingslanden. Het Nederlandse Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking heeft deze afspraken geconcretiseerd en verklaard in 2015 10[…]

Read More

Speakers: Indira Romley & Véronique Bovée How do you get a job in development work? What will you do there? What can you do without experience? In the meeting centre Vredenburg there were 17 YES member present, curious to get answers to these questions. A summary of this meeting in English can be found here.