NL armoede & energiebeleid na Johannesburg

Speakers: Jo-Ella van Rijn (DGIS), Nico van der Linden (ECN)
Location: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Time: 19.00 – 22.00

Tijdens de World Summit on Sustainable Development zijn vage afspraken gemaakt over het leveren van toegang tot energie in ontwikkelingslanden. Het Nederlandse Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking heeft deze afspraken geconcretiseerd en verklaard in 2015 10 miljoen arme mensen toegang tot een moderne energievoorziening geleverd te hebben. Er is echter nog veel onduidelijk over hoe deze doelen worden bereikt, maar het toverwoord lijkt het aangaan van public-private partnerships te zijn, met bedrijfsleven en NGO’s, zowel in geïndustrialiseerde landen, als in ontwikkelingslanden. Door middel van een rollenspel met de deelnemers wordt er een discussie gevoerd over de doenlijkheid en de haalbaarheid van de doelstellingen van DGIS en de manier waarop ze worden gerealiseerd.