Sustainable innovations in the built environment

Speakers: Chris Thissen of Ecofys and Rudy Rooth of KEMA

Introducing sustainable innovations in the built environment, whether commercial or domestic buildings, is no sine cure. May 19th, Chris Thissen of Ecofys and Rudy Rooth of KEMA will present their experiences and view on the process of innovating in the built environment.

Location is ‘Zaal 1636’ in the Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Coffee is served at 19:45, the start is at 20:00.

Summary of the event (only in Dutch):
Deze activiteit richtte zich op een ander gebied van de energie, namelijk energie in de gebouwde omgeving. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de gebouwde omgeving energie beter en duurzamer gebruikt? Door Rudy Rooth werden we begeleid langs de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving in de afgelopen decennia. Ook een toekomstschets werd gegeven. Chris Thissen zette vervolgens uiteen welk Europees en nationaal beleid er is om het energiegebruik in de gebouwde omgeving te verminderen, alsook welke spelers in het veld zich hier mee bezig houden.