Chances of nuclear energy in a liberalised electricity market

Speakers: Martin Scheepers of ECN and Jan Wieman of EPZ

Voor een verslag: kijk in de nieuwsbrief nieuwsbrief van December 2004.

Ongeveer 10 tot 15 jaar geleden woedde er nog een hevige discussie over of kernsplijting als energiebron wel wenselijk is. De beslissing lijkt in veel Europese landen genomen te zijn. Duitsland bijvoorbeeld faseert kernenergie uit, terwijl Frankrijk en Finland er sterk op inzetten, onder meer om hun verplichtingen onder het Kyoto Protocol te halen.

Intussen is in de Europese Unie de liberalisering van de elektriciteitsmarkt begonnen. Voor elektriciteitsbedrijven spelen in dat licht andere zaken mee bij het doen van investeringen dan voordien. Zaken als de terugverdientijd en rentabiliteit van investeringen, bijvoorbeeld, worden belangrijker als een bedrijf winst moet maken.

Het is de vraag of de klassieke discussie over kernenergie niet overbodig is geworden door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. YES-DC en de Dutch Young Generation hebben hierover een debat gehouden. Martin Scheepers van ECN heeft verteld wat die liberalisering nu precies betekent. Jan Wieman van EPZ Borssele heeft meer inzicht gegeven in de werkelijke kosten van kernsplijting. Vervolgens barstte een inhoudelijk interessante de discussie los. Een antwoord op de vraag of kernsplijting nog een toekomst heeft in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt is niet beantwoord, maar de discussie heeft wel aangetoond dat de toon en de onderwerpen van de kern-discussies veranderd zijn.