Development Aid and Energy

Speakers: Herman Verhagen (Koninklijk Instituut voor de Tropen) and Johan Verburg (Novib)

Waarom doen de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties niets met energie? Het is een ondergeschoven kindje, en ondanks de grote aandacht tijdens de World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, en de prioretisering van de Nederlandse overheid, schittert het thema door afwezigheid bij organisaties als ICCO, Novib en anderen. We voeren een discussie met Herman Verhagen van KIT, en een vertegenwoordiger van Novib.

Verslag Discussieavond over Energie en armoede in Medefinancieringsorganisaties – 27 november 2003

De sprekers van het KIT en NOVEM is de vraagstelling voorgelegd waarom het thema energie geen aandachtspunt is voor medefinancieringsorganisaties terwijl toegang tot moderne vormen van energie duidelijk een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. Beide sprekers erkennen het belang van toegang tot energie en erkennen dat het thema geen of te weinig aandacht krijgt. Herman Verhagen gaf een presentatie vol mooie beeldspraak aan dat er een verandering in de structuur van ontwikkelingsorganisaties nodig is om zich te richten op thema’s als duurzaamheid en energie. Johan Verburg erkende dat hoewel energie belangrijk is het slecht summier op de agenda verschijnt bij NOVIB. De statistieken zijn niet positief – minder dan 1% van de projecten hebben betrekking op energie en ook minder dan 1 % van het budget wordt aan energie besteed. Het is de bedoeling om meer projecten op het gebied van energie te gaan uitvoeren.