Christmas Party

Once a year, a special activity around Christmas time will be organised. This year the Christmas party will be on December 12 in The Florin in Utrecht. Start of this activity will be 19.00 hrs. Theme of the party: Corparate Social Responsibility.

Kerstborrel en discussieavond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 12 december vond de jaarlijkse kerstborrel van YES-DC plaats. De avond werd gecombineerd met een discussieavond over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Om 19.30 begint de avond in de Florin te Utrecht, met circa 10 aanwezigen. De discussieavond wordt geleid door Thierry Sanders van NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Eerst wordt er een korte brainstorm gehouden over de verschillende manieren waarop bedrijven bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ECN, Ecofys, Ecosecurities, Ameco en Universiteit Utrecht worden onder de loep genomen. Naast de core business van de bedrijven blijkt er vooral MVO plaats te vinden op het gebied van “proces” zoals het compenseren van CO2-emissie door vluchten met “trees for travel”. Er blijkt weinig aandacht te zijn voor zaken als sponsoring en dialogen met stakeholders.

Thierry Sanders definieert MVO als een investering in de gemeenschap. Hij heeft het over een balans tussen people, profit and planet. Verschillende vormen van MVO passeren de revue zoals idealisme (Bodyshop), stakeholder management, institutionalisme (het handhaven van ISO-normen) en liberalisme (shareholder value). Bij de laatste groep is het te doen om de reputatie, het imago en de hiermee verbonden loyaliteit van klanten. Er ontstaat al snel enige discussie over de voorwaarden voor MVO. Mag er bijvoorbeeld wel sprake zijn van winst? Ja, zegt Thierry Sanders, winst mag er zeker zijn en is zelf een gezonde insteek voor bedrijven. Maar enige twijfel hierover blijft bestaan. Wellicht moet het begrip additionaliteit een rol spelen. Is een onderneming met opzet maatschappelijk verantwoord bezig of is het een toevallige bijkomstigheid?

Om meer inzicht te verkrijgen in het begrip MVO heeft Thierry twee cases bedacht. De eerste gaat over de kosten en baten van groene stroom voor Nuon. Hierover buigen zich de mensen van Universiteit Utrecht, Ecosecurities en Ameco. De tweede case gaat over de kosten van het ziekteverzuim en het verloop van personeel bij CMG. ECN en Ecofys bundelden hierbij hun krachten. Beide cases verschaffen inzicht in de mogelijke lasten en baten van MVO. Zo blijkt het terugdringen van het verloop en het ziekteverzuim bij CMG 10 miljoen euro per jaar op te kunnen leveren.

Om 21.00 wordt de discussieavond afgerond. Elke van Thuijl presenteert daarna de vernieuwde website van YES-DC. Iedereen is erg onder de indruk. En tenslotte is het tijd voor de kerstborrel, waarmee het YES-DC jaar van 2003 wordt afgerond.