Fourth Assessment Report of the IPCC – realization, contents and consequences

Beste YES-DC leden,

Jullie zijn bij deze uitgenodigd voor de volgende activiteit op maandagavond 25 juni 2007 in de Florin (www.florinutrecht.nl) te Utrecht:

Het Vierde Assessment Report van het IPCC – totstandkoming, inhoud en consequenties

Zoals iedereen vast is opgevallen, heeft het Vierde Assessment Report veel aandacht gekregen – in de pers en in de politiek. Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen bij de totstandkoming van een rapport als deze? Verloopt het soepel? We willen ook graag meer weten over de inhoud van het rapport en de consequenties hiervan. De volgende sprekers zullen ons hier meer over vertellen:

Prof. Dr. Frans Berkhout van het Instituut voor Milieuvraagstukken (Vrije Universiteit) zal een presentatie houden over het tweede deel van dit rapport, betreffende adaptatie.
Prof. Dr. Kornelis Blok van Adviesbureau Ecofys / Universiteit Utrecht zal de inhoud en de totstandkoming van het derde deel over mitigatie-opties toelichten.

Na de twee presentaties willen we de aanwezigen gelegenheid bieden om verder te discussiëren. Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn:

  • Hoe kan het dat dit rapport zo veel scherper en duidelijker geformuleerd is dan de vorige rapporten? Heeft dit alleen maar te maken met de wetenschappelijke onderbouwing of heeft dit ook te maken met (bijvoorbeeld) de veranderende (nationale én internationale) publieke opinie en pressie? Hoe verhoudt de wetenschappelijke basis van de rapporten zich tot de politieke aspecten ervan?
  • Wat kan er verbeterd worden aan het proces van totstandkoming van de IPCC rapporten?
  • Zijn de aanbevelingen om adaptatie-maatregelen uit te voeren voorhanden binnen en buiten Nederland?
  • Zijn de mitigatie- opties realistisch en haalbaar in het huidige politiek-economische systeem (binnen Nederland en globaal)?
  • Hoe kijken de sprekers aan tegen populaire tegengeluiden zoals ‘The great global warming swindle?’
     

De presentaties worden gehouden in het Engels en naderhand is er de mogelijkheid nog een drankje te drinken.

We hopen jullie op deze interessante avond te zien!

Met vriendelijke groet,

Joost van Stralen (Website and activities)

Haike van de Vegte (Voorzitter YES-DC)