Marketing and communication of Climate and Energy

Beste YES-DC leden,

Klimaatverandering is hot en de urgentie wordt gevoeld. Grote plannen worden gemaakt en ambitieuze doelstellingen zijn aan de orde van de dag. Maar ons gedrag blijkt nog steeds moeilijk te veranderen. Waar gaat dit heen? Hoe kunnen we de samenleving in beweging zetten? Wat is er de laatste tijd gebeurt op dit vlak en welke vruchten heeft het afgeworpen? Welke strategie is het meest succesvol gebleken?

Sible Schöne, van het Klimaatbureau en Directeur van de HIER campagne zal ons de achtergrond, totstandkoming en strategie van deze campagne bespreken. Met duidelijk de redenen waarom hier voor is gekozen en wat de resultaten zijn tot dusverre. Voor meer informatie over de HIER-campagne, zie www.hier.nu

Thijs Elsenaar (o.v.b.), coördinator energie en klimaat actieplan van TNT zal de grote ambities van TNT duidelijk maken wat betreft het neutraliseren van hun eigen broeikasgas emissies, en die van hun werknemers. Wat is eigenlijk de belangrijkste drijfveer voor dit grote plan? En welke strategie is gekozen naar buiten en naar eigen werknemers toe en is deze tot nu toe effectief gebleken? Heeft het effect op hoe andere multinationals nu naar hun energiehuishouding kijken?

Peter van der Helm van het reclamebureau van Greenpeace (PH/LAW) zal hun spaarlampencampagne toelichten. De lampenactie is opgezet in het kader van de nationale klimaatcampagne HIER. Wat houdt deze lampenactie in en wordt er succes geboekt?

Prof. mr.dr.ir. Sicco Santema, deeltijd hoogleraar TU Delft, is gespecialiseerd in de relatie tussen marketing en milieu. Zie http://www.hcg.net/publicaties/ontwikkel/no32scs.html voor meer informatie

De activiteit wordt samen met de International Advertising Association georganiseerd. Voor meer informatie, zie www.iaa.nl

Tijd en locatie worden nog bekendgemaakt.

We hopen jullie op deze interessante avond te zien!

Groet,

Haike van de Vegte (Voorzitter YES-DC)
Jolien Snellen (Penningmeester YES-DC)