Hydrogen Economy?

Jeremy Rifkin’s besteller will be subject of discussion on the next YES-DC meeting. Harm Jeeninga, hydrogen expert at ECN, will give a critical look on the statements in Rifkin’s book. Richard Reekers will discuss different aspects of the hydrogen project, he plans to implement on Curaçao.

Meestal is waterstof hot, maar sommige aspecten zijn wel erg heet….
Er worden veel onderzoeken gedaan, publikaties verschijnen aan de lopende band. Een onderwerp komt echter nauwelijks aan bod: wat kan de productie van waterstof uit zonne- en wind-energie betekenen voor de emancipatie van landen in ontwikkeling? Wat zou de invloed van het zelf produceren van waterstof kunnen zijn op de verhouding Noord-Zuid, arm-rijk? Deze vragen staan onder andere centraal in de bestseller " De waterstofrevolutie" van de amerikaanse auteur Jeremy Rifkin.

Op het internet is onder andere het volgende te vinden over de emancipatorische kracht van waterstof: "Lately, interest in hydrogen as an energy source has gone from a simmer to a boil. Believers say harnessing hydrogen could wean the world from oil, slow global warming, and lift billions out of poverty. Even President Bush has called fuel cells, which turn hydrogen into electricity, "the wave of the future."…. Jeremy Rifkin, liberal social critic and best-selling author, has written a book published this month called The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth. Rifkin argues that cheap hydrogen could make the 21st century more democratic and decentralized, much the way oil transformed the 19th and 20th centuries by fueling the rise of powerful corporations and nation-states. With hydrogen, writes Rifkin, "Every human being on earth could be `empowered."’…. Its not obvious that even when hydrogen does come into widespread use, democracy will follow. Rifkin acknowledges the obstacles blocking his decentralized, democratic hydrogen utopia. Multinational corporations are already vying to control the design, production, and sales of the devices that produce and consume hydrogen. Electric utilities may even own and maintain the fuel cells in people’s homes. What’s more, the Internet-based World Wide Web, a predecessor to Rifkin’s "hydrogen energy web," hasn’t yet ushered in the age of empowerment predicted by its advocates–though it is early to draw conclusions on that score. It would be nice if the high hopes for hydrogen aren’t just a lot of gas. Such a future, however promising, is likely to be a long time coming." Zie voor meer info: http://www.businessweek.com/magazine/content/02_39/b3801101.htm

Op 28 April organiseert Yes-DC een discussieavond waarin de emancipatorische kracht van waterstof centraal zal staan. We hebben de volgende twee sprekers bereid gevonden een positie voor of tegen de stelling dat waterstof emancipatorische kracht kan hebben te verdedigen.

* Harm Jeeninga, waterstofdeskundige bij de afdeling beleidstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland zal kritiek leveren op de stelling en op het boek van Jeremy Rifkin.
* Richard Reekers, professioneel conceptontwikkelaar bij het bedrijf NewDay.nl, heeft een bouwplan opgesteld voor een groots internationaal waterstof project op Curaçao. Op 21 april 2005 organiseert NewDay.nl een eerste verkenning naar het mogelijk starten van een waterstofeconomie op Curaçao. Bij deze bijeenkomst zal de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse-Antillen, de heer Paul Comenencia, aanwezig zijn. Op 28 april zal dhr. Reekers zijn plannen presenteren en de huidige stand van zaken weergeven. Zie voor meer informatie over de waterstof revolutie op curacao: http://www.etld.nl/waterstof.html