FAIR BIOTRADE?

Speakers: Dr. André Faaij (Copernicus Instituut) & Hans Perk (Solidaridad)

For the presentation from Andre Faaij click here.
For the presentation from Gilhuis (solididaridad) click here.

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie en maar beperkt eigen potentieel om die doelstellingen te realiseren. Import van biomassa lijkt daarom een aantrekkelijke optie, om zowel minder afhankelijk te worden van kolen en gas, om CO2 reductie te behalen en zo de doelstelling van b.v. 9% duurzame elektriciteit in 2010 te gaan halen. In 2004 is, mede door de fianciële ondersteuning met MEP-tarieven, al meer dan 1 miljoen ton aan biomassa geïmporteerd voor energieopwekking, en levert het meestoken van biomassa in kolencentrales momenteel het grootste aandeel in de totale duurzame elektriciteitsproductie.

Maar hoe duurzaam is de meestook van bij voorbeeld wood pellets, agro- residuen of palmolie? Welke mogelijke barrières belemmeren de grootschalige handel? En hoe kunnen (kleinschalige) producenten in ontwikkelingslanden een graantje meepikken bij de productie en handel in biomassa?

Hiervoor hebben we twee sprekers uitgenodigd:

* Dr. André Faaij, Copernicus Instituut (Univ. Utrecht), Task leader van de bioenergy Task 40 (www.fairbiotrade.org) zal een algemene inleiding geven over de mondiale potentiëlen van en handel in biomassa, de doelen van task 40 en issues rondom de certificering van biomassa.

* Hans Perk (onder voorbehoud, Solidaridad) zal vertellen, welke perspectieven Solidaridad ziet voor de handel in biomassa, en de mogelijkheden voor producenten in ontwikkelingslanden (zie ook www.solidaridad.nl, jaarverslag 2004 p.24)