Excursion: To a Wind Turbine

An exciting excursion to which was up to recently the highest on-shore wind turbine in the Netherlands. It is operated by Siemens and it located near Zoetermeer. 15 Participants enjoyed the view from the top on a windy day!

Windmolen Zoetermeer
Op 6 februari jongstleden was YES-DC te gast bij Siemens in Zoetermeer om de 80 meter hoge windmolen op hun terrein te beklimmen. Dhr. Arthur Vermeulen gaf als introductie een presentatie over Siemens en dan met name de afdeling waar hijzelf werkzaam is: windenergie. Siemens staat bij de consument voornamelijk bekend om de huishoudelijke apparatuur en mobiele telefoons, maar in werkelijkheid is dit slechts een heel klein gedeelte van het gebied waarin Siemens werkzaam is. Heel veel elektronica – vaak niet zichtbaar- komt van Siemens, zoals ook in de windmolen wat elektronica van Siemens zelf zit. Meer dan die elektronica en de sticker is het niet, wat van Siemens zelf afkomt, want zoals bij alle windprojecten is de rest gewoon ingekocht. Voor ieder project opnieuw bekijkt Siemens welke leverancier ze benaderen. Hierdoor zijn de onafhankelijk van andere bedrijven, wat overigens noodzakelijk is in deze markt. Door onder andere de onzekere overheidsfinanciering gaan windmolenfabrikanten regelmatig failliet.

Siemens heeft een aantal windmolenprojecten geleid. De projecten zijn tot nu toe allemaal op land geweest, voor het eerste offshore project heeft Siemens het net niet gewonnen van Nuon, die nu in het consortium zit.

Dhr. Vermeulen vertelt dat de jaarlijkse opgewekte windenergie in Nederland op het moment ongeveer 800-900 MW bedraagt. In 2003 is er 150 MW bijgeplaatst, in 2004 was dat 200 MW en het steven voor 2005-2007 is tenminste 100 MW per jaar. Om een vergelijking te geven noemt Dhr. Vermeulen de biomassacentrale in Cuijck met een vermogen van 25 MWe.

Dat het halen van doelstellingen in Nederland niet altijd even makkelijk is, illustreert het feit dat het vergunningentraject anderhalf tot soms wel tien jaar(!) kan duren.

De windmolen die wij gaan bekijken heeft een ashoogte van 80 meter, een rotordiameter van 70 meter en levert daarmee maximaal 1,5 megawatt. Dit wordt gehaald vanaf een windsnelheid van 13 m/s. Bij te hoge windsnelheden kan het vermogen worden geregeld door de bladen te pitchen, de rotor wordt bij deze molen dus niet uit de wind gedraaid. De opgewekte energie wordt gebruikt om een deel van de vraag van het Siemens kantoor te leveren. Twee keer per jaar wordt de molen een paar uur stil gezet voor onderhoud, waardoor een beschikbaarheid van 99% kan worden gehaald. Het maximale percentage energie dat uit de kinetische energie kan worden onttrokken is 59%, in de praktijk betekent dit een rendement van 44%. Deze windmolen is met zijn 1,5 MW nog een kleintje. De grootste prototypes van tegenwoordig hebben een rotor van 115 meter en leveren 4,5 MW.

We hebben genoeg gelegenheid om vragen te stellen en doordat ieder zijn eigen kennis deelt met de groep, ontstaat uiteindelijk een leuk gesprek in plaats van een presentatie alleen.

Hierna worden we uitgenodigd om mee te lopen naar de windmolen. In het transformatorhuisje is te zien dat een computer alle variabelen bijhoudt en daar de stand van de rotor en de bladen op aanpast. Het beklimmen gebeurt uit veiligheidsoverwegingen in twee groepen. Er mogen maximaal 8 personen tegelijk naar boven, ieder krijgt een interne telefoon mee. In geval van nood bel je een intern nummer en staan ze binnen 5 minuten bij je. Het waaide echt ontzettend hard dus de molen bewoog nogal op en neer. De tip van de rotorbladen wijkt bij dit soort windsnelheden 1,5 meter uit, waardoor ze er krom uit zagen. Eenmaal boven merkte je pas goed hoeveel de molen bewoog, geen wonder dat je tijdens de klim af en toe bijna een tree miste. Het weer was niet geweldig, waardoor het uitzicht iets minder was dan normaal, maar de harde wind gaf natuurlijk wel een extra dimensie aan het geheel!

Na afloop splitsten de wegen van de deelnemers zich, maar een klein groepje is in Zoetermeer nog wat gaan drinken en eten. En voor de volgende keer weten we dat je goed moet opletten of de stadstrein het rondje linksom doet of rechtsom, want als je even niet oplet zit je in Den Haag in plaats van Zoetermeer!