Energierapport 2005 “Nu voor later???”

Speakers: Bart Dunsbergen (EZ) Arjette Stevens (DE-Koepel)

Op 8 juli jongstleden verscheen het Energierapport 2005 van EZ, "Nu voor later". Het Energierapport bevat de agenda voor het energiebeleid van de komende jaren. Op 8 september wordt het rapport besproken in de tweede kamer.

Op 13 september wordt het door YES-DC besproken.

Bart Dunsbergen van het Ministerie van Economische zaken, direct betrokken bij de totstandkoming van het rapport zal het presenteren. Arjette Stevens van de DE-Koepel zal er vervolgens op reageren. Iedereen is verder uitgenodigd om zich te mengen in de discussie.

De reacties op het energierapport variëren; volgens Stichting Natuur en Milieu laat het rapport kansen liggen, de Algemene Energieraad reageert positiever.

Het energierapport kan gevonden worden op de website van EZ. www.energierapport.ez.nl en dan doorclicken naar documenten.

De belangrijkste thema’s / speerpunten uit het Energierapport zijn:

  • De voorzieningszekerheid
  • Het klimaat
  • De internationalisering van het energiebeleid
  • Energiebesparing
  • Innovatie